بدون حضور در آزمایشگاه از ابزار آزمایشگاهی استفاده کنید!

اجتناب از حضور در مراکز مختلف همچنان بهترین راهکار برای پیشگیری از شیوع بیماری کرونا است.

معرفی دستگاه کنترل زاویه آونگ

این دستگاه یک مجموعه آموزشی کنترلی است که برای بررسی عملکرد سیستم کنترل زاویه استفاده میشود. سازه مکانیکی، موتور براشلس و ملخ، حسگر نوری، بردهای الکترونیکی، ماژول واسط کاربر، نرمافزار رابط کاربر و وبسایت آزمایشگاه مجازی اجزای اصلی این دستگاه را تشکیل میدهند. بر مبنای الگوریتم کنترلی، موتور به نحوی تحریک میشود که با ایجاد نیروی لازم نهایتاً آونگ به زاویه مطلوب برسد.

قابلیت بسیار مناسب این دستگاه کنترل و مانیتورینگ از طریق وبسایت یا به عبارتی قابلیت آموزش مجازی است. دانشجویان آزمایشگاه میتوانند با ورود به سامانه آموزش مجازی و تحت نظر استاد به انجام آزمایشهای کنترلی بصورت مجازی بپردازند. این تجهیز گامی است در راستای رسیدن به آزمایشگاههای مجازی.

قابلیت تعریف الگوریتم کنترلی توسط کاربر، مزیت دیگری است که برای دانشجویان رشته کنترل بسیار مفید است. انواع الگوریتمهای کنترل خطی، غیرخطی، شبکه عصبی، فازی، کنترل مودلغزشی، PID ها و کنترل دووضعیتی قابلیت تعریف در رابط کاربری بر مبنای نرمافزار MATLB را دارند. علاوه بر این تنظیم دستی برای زمانی که دسترسی به رایانه فراهم نباشد نیز در نظر گرفته شده است.

  • عملکرد کنترلرهای روشن-خاموش
  • عملکرد کنترلرهای خطی PID
  • عملکرد کنترلرهای غیرخطی
  • تاثیر اغتشاش بر عملکرد کنترلی
  • آزمایش ناپایداری و دیدن آن
  • آشنایی با حسگر انکودر
  • آشنایی با موتور براشلس
  • آزمایشگاه کنترل خطی رشتههای برق، مکانیک برای انجام آزمایشات کنترلی
  • آزمایشگاه دینامیک پرواز، رشته هوافضا برای اندازه گیری نیروی پیشران ملخ
  • آزمایشگاه فیزیک و اندازهگیری نیروی وزن