آزمایشگاه مجازی ارائه دهنده خدمات آنلاین و آزمایش کنترل زاویه آونگ کنترل دما

گسترش دانش و ارائه خدمات آموزشی باکیفیت در آزمایشگاه مجازی

درباره ما

هسته اولیه مجموعه مکاترونیک دامون در اوایل سال 1399 تشکیل شد. اعضای این مجموعه متشکل از جوانان و متخصصان حوزه الکترونیک و مکانیک می باشد. که هدف اصلی انها طراحی و ساخت تجهیزات الکترونیکی است که مورد نیاز کشور می باشد.

این مجموعه با کمک گروه IT تصمیم گرفت با توجه به نیاز دانشگاه های کشور در زمینه آموزش مجازی نسبت به کلاس های عملی و آزمایشگاهی ، دستگاه های آموزشی را طراحی کند که بدون حضور دانشجویان در محیط آزمایشگاهی ، آزمایشات خود را آنلاین انجام دهند.

پروژه های تعریف شده تیم مکاترونیک دامون
دستگاه آموزشی کنترل زاویه آونگ
100%
دستگاه آموزشی کنترل دما
100%
دستگاه آموزشی کنترل آونگ معکوس
30%
دستگاه آموزشی کنترل موقعیت موتور
30%